REKLAMA | ADS

Vox Design wydawany jest na wysokiej jakości papierze w nakładzie 5 tys. egzemplarzy i dystrybuowany wybranych do pracowni projektowych i architektonicznych, dostępny też w dobrych sklepach i poprzez stronę www. Baza odbiorców pisma została starannie skonstruowana i jest stale weryfikowana, gwarantując dotarcie do osób czynnie zajmujących się projektowaniem.

Czytają nas osoby kreujące gusty Waszych klientów.

Vox Design is printed on high quality paper, in circulation of 5.000 issues, the magazine is distributed to professional design and architecture offices and to individual designers, it is also available in selected stores and via website. The subscription database has been composed conscientiously and is constantly verified and updated in order to reach persons who actively work with design.

Our readers are the ones who create your clients' fine taste.CENNIK | PRICE LIST

Niestandardowe formy reklamy: indywidualne ustalenia; do podanych cen należy doliczyć 22% VAT

Exceptional forms of ads: individual arrangements. Prices in PLN without tax (22% VAT)

HARMONOGRAM 2007/2008 | TIMETABLE 2007/2008

WARUNKI TECHNICZNE REKLAM | TECHNICAL CONDITIONS

Format netto (po obcięciu) 210 × 280 mm
+ 5 mm
spadu z każdej strony.
Format brutto 220 × 290 mm.
Należy zachować pole bezpieczeństwa 4 mm wgłąb strony od linii cięcia – w tym polu nie można umieszczać tekstów oraz innych istotnych elementów graficznych.
Akceptowane formaty plików to PDF, EPS oraz TIFF. Prosimy o zamianę fontów w plikach wektorowych na krzywe.
Rozdzielczość materiałów: 300 dpi.
Suma farb: 340%.

Kontakt:
reklama@voxdesign.pl

Net dimensions (after cut) 210 × 280 mm
+ 5 mm
bleed from all sides Gross dimensions 220 × 290 mm.
It is advised to keep safety area of 4 mm along the cut line - do not place any text and other important graphic elements in this area.
We accept the following file formats: PDF, EPS and TIFF. Please convert fonts into outlines in vector graphic files.
Print resolution: 300 dpi.
Total ink limit: 340%.

Contact:
reklama@voxdesign.pl