MAGAZYN | MAGAZINE

Numer 8 Numer 9 Voxdesign 010 Numer 11_2008

Vox Design jest kwartalnikiem poświęconym najnowszym trendom w światowym designie, architekturze i sztuce. W każdym numerze piszemy o najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach - targach, konferencjach i wystawach. Prezentujemy sylwetki designerów i architektów - światowych sław i młodych obiecujących talentów, publikujemy autorskie wywiady i zapraszamy do obejrzenia inspirujących wnętrz. Odwiedzamy miejsca i budynki, o których się mówi. Przedstawiamy nowe materiały i technologie wykorzystywane w architekturze i designie, zapraszamy do udzialu w międzynarodowych konkursach. A wszystko to w atrakcyjnej graficznie formie, w towarzystwie doskonałych zdjęć.

Wydawcą pisma jest firma Vox Industrie S.A. należąca do czołówki polskich producentów mebli.

Magazyn w nakładzie 5 tys. kierujemy do designerów, projektantów wnętrz i architektów.

Vox Design is a quarterly printed magazine devoted to contemporary trends in international design, architecture and art. In every issue we provide information about the most important and interesting events - fairs, conferences and exhibitions. We present portraits of designers and architects - world famous and new talents, we publish interviews and we show inspiring interiors. We look up to the top places and buildings. We inform about new materials and technologies used in architecture and design, we invite to participate in international competitions and events. And all of that appears in first-rate graphic layout with high quality images.

Vox Design is published by Vox Industrie S.A., one of the leading furniture companies in Poland.

With the circulation of 5.000 issues the magazine is aimed to designers and interior architects.
REDAKCJA | STAFF

voxdesign

ul. Wołodyjowskiego 46 a
02-724 Warszawa

kontakt | contact

redakcja@voxdesign.pl

dyrektor wydawniczy
publishing director

Małgorzata Kempa
malgorzata.kempa@voxdesign.pl

redaktor naczelna | editor-in-chief

Anna Krenz
anna.krenz@voxdesign.pl

dyrektor artystyczny
art director

Paweł Pędziszczak
pawel.pedziszczak@voxdesign.pl

serwis www | web services

Paweł Wróbel
pawel.wrobel@voxdesign.pl

sekretarz redakcji | staff coordinator

Maja Krum
maja.krum@voxdesign.pl


WYDAWCA | PUBLISHER

Vox Industrie S.A.
Janikowo k/Poznania
Gnieźnienska 26/28
62-006 Kobylnica
www.vox.pl

pełnomocnik zarządu ds. rozwoju

Anna Wróblewska
anna.wroblewska@voxdesign.pl